Bridgeclub Etten-Leur

Bij onze bridgeclub kunt u elke dinsdagavond om 19.30 uur komen bridgen!

Bridgeclub Etten-Leur

Bridgezaal:
De Linde
Wipakker 16
4872 XH Etten-Leur
Tel: 076-5037069

Parkeren: alleen aan de Wipakker 16 (naast de brandweer).
De ingang van De Linde is tussen de Lambertusstraat en
Wipakker.

Speelavond: DINSDAG
Graag aanwezig rond 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur
Geen bridge op 13 februari 2024.
Laatste speelavond: dinsdag 14 mei 2024

Afmelden kan uiterlijk om 15.00 uur via de mail:
bridgeettenleur@gmail.com
of
tel: 06-10577100

Lidmaatschap

Contributie
U kunt 6 weken op proef (buiten mededinging) meespelen om
de sfeer te proeven in onze club!
Het lidmaatschap is € 75,- per seizoen inclusief feestdrive en
diner.

Informatie en aanmelden
Dories van de Reepe (secretariaat)
Appelvink 2,
4872MT Etten-Leur
Tel: 06-16350446
Email: bridgeettenleur@gmail.com

Bestuursleden
Piet Paantjens, voorzitter
Leo van Leeuwen, penningmeester
Dories van de Reepe-Lohle, secretaris
Marianne Slot, algemeen lid
Monique Arends, algemeen lid

Historie

San van de Biggelaar was de initiatiefnemer, animator en
oprichter van

“BRIDGECLUB ETTEN-LEUR”

Hij wilde niet op de voorgrond treden en liet Piet
Zuijdwijk en Cor van Poppel een wervende advertentie plaatsen.
Rond de 32 mensen meldden zich op 18 september 1959 op de
zolder van De Zwaan, de club werd opgericht, wekelijks werd er in
2 lijnen van 8 paren gespeeld.
Dhr. Willy van de Wijer werd de eerste voorzitter. San van de Biggelaar nam de secretariële zaken en de penningenonder zijn hoede.
De contributie werd vastgesteld op 3 gulden per jaar en in 1962
verhoogd naar 5 gulden, eventueel te betalen in 2 termijnen.
De eerste feestavond van de club werd gevierd in De Zwaan,
kosten 130 gulden!
In de club wordt een competitie gespeeld om het jaarlijks
kampioenschap.
Het ledental groeit en de zolder van De Zwaan wordt te klein en de
eigenaar van De Zwaan wil verbouwen.
In 1968 wordt op initiatief van Jan van den Brink verhuisd naar de
NOBELAER. Bij het vertrek uit De Zwaan stelt Ad Pijnenburg een
wisselbeker beschikbaar voor de jaarlijkse kampioenen.
De aanwas in de beginjaren kwam vooral door bridgers die in
Etten-Leur kwamen wonen door de steeds uitbreidende industrie.
In 1974 hadden we al meer dan 100 leden en kwam er een
ledenstop en wachtlijst.
Ook was er een ballotagecommissie en voor nieuwe leden was er
een proefperiode waar gelet werd op ” hoffelijk gedrag en
voldoende bridgeniveau.”
Gezelligheid was troef maar toch wilden verschillende leden 4-
tallen bridge en aansluiting bij de Nederlandse Bridgebond. De
ledenvergadering wees het voorstel af en toen werd op initiatief
van o.a.de heren Snijders en van Deelen een nieuwe club op
gericht: De Gong.
In 2018 werd besloten afscheid te nemen van de Nieuwe Nobelaer
en te verhuizen naar De Linde.